گزارش برگزاری اینوتكس 2016،خبر ساعت ۱۴ شبكه یك- 95/3/5

328

گزارش محمدقاسم كیانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پنجمین نمایشگاه فناوری و نوآوری (INOTEX 2016) از محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران- پنجم خرداد ماه 1395