استاد رحیم پور تئوریسین بزرگ یکی از فرقه های مسیحیت را تسلیم کرد

172
roshangari@ 3 هزار دنبال‌ کننده
استدلال ویرانگر استاد رحیم پور که تئوریسین بزرگ یکی از فرقه های مسیحیت را تسلیم کرد... طبق مبانی این فرقه، امکان تشخیص حق و باطل و داوری میان آنها وجود ندارد و بنابراین، همه "عقاید"، "مکاتب" و "ادیان" را به یک اندازه درست می دانند و تفاوتی بین آنها قائل نیستند... و اما استدلال استاد رحیم پور ازغدی و واکنش تئوریسین اصلی این فرقه در برابر پیروانش را در کلیپ ببینید...
roshangari@ 3 هزار دنبال کننده
pixel