فراهانی: هیچکس به اندازه گلشیفته برای هنر ایران نام آوری نکرد

390
گفتگوی تند و تیز و داغ بهزاد فراهانی درباره گلشیفته، نوید محمدزاده و محمود احمدی نژاد: به شرافتم قسم کل دریافتی من پانصد میلیون تومان هم نیست
pixel