سخنرانی دکتر اعرابی (قسمت ۲) | UTDLSS2 2018

1,121
شاخه دانشجویی ACM
شاخه دانشجویی ACM 74 دنبال‌ کننده

سخنرانی دکتر اعرابی در دومین دوره ی مدرسه ی تابستانی یادگیری عمیق دانشگاه تهران که در مردادماه ۱۳۹۷ توسط شاخه ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران برگزار گردید