آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی قسمت ششم آدرس

298

ازبین طراحی های مختلف و تم های مختلف، طرحی که بیشتر دوست دارید را برای صفحات خود انتخاب کنید ، ظاهر همه ی صفحات قابل عوض شدن هست و حتی اگر از بین طرح های موجود طرحی را نپسندیدید میتوانید طراحی اختصاصی خودتان را داشته باشید

pixel