آموزش تزریق با قلم انسولین

31,881
این فیلم آموزشی، شما را برای انجام تزریق صحیح، استاندارد و "بدون درد" انسولین راهنمایی می کند. همچنین مشاورین گابریک همواره آماده راهنمایی بیشتر و پاسخگویی به سوالات شما هستند: 02182433
pixel