مسیر پر پیچ و خم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

225
شبکه خبر- 25 تیر 96- 20:00| توضیح رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی درباره مسیر پر پیچ و خم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی.
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel