مانیتور سقفی خودروهای آتش نشانی

433

مانیتور سقفی خودروهای آتش نشانی با قابلیت پنوماتیک تنظیم ارتفاع برای عبور از معابر با محدودیت ارتفاع