مانیتور سقفی خودروهای آتش نشانی

750
مانیتور سقفی خودروهای آتش نشانی با قابلیت پنوماتیک تنظیم ارتفاع برای عبور از معابر با محدودیت ارتفاع
pixel