گزارش حضور آکادمی کوچینگ فارسی زبانان در چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

191
گزارش حضور آکادمی کوچینگ فارسی زبانان در چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، با موضوع  "سرمایه انسانی و تحول دیجیتال" که با حضور مقامات، مدیران ارشد، مدیران منابع انسانی سراسر کشور و متخصصان این حوزه درتاریخ 25 و 26 دی ماه برگزار شد. آکادمی کوچینگ فارسی زبانان در راستای هدف خود که معرفی کوچینگ و فرهنگ کوچینگ برای جامعه فارسی می باشد، به عنوان اولین و تنها آکادمی فارسی زبان با تاییدیه فدراسیون جهانی کوچ «Icf» در بخش جانبی این کنفرانس شرکت داشت.
pixel