رسم محور برای ضرب عدد در کسر

411
F.fooladi 20 دنبال‌ کننده
چگونه برای ضرب کسرها محور رسم کنیم
F.fooladi 20 دنبال کننده
pixel