دره نوردی در دره مرگ

432
432 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دره اجنه یا دره مرگ در روستای اخلمد خراسان رضوی واقع شده. دره صخره ای بسیار زیبا با 13 فرود فنی 6 تا 10 متر در حوضچه های عمیق با جریان های گردابی. برای ورود به دره یکساعت صخره نوردی و صعود دست به سنگ دارید.

pixel