باغ موزه هنر ایرانی، میزبان ماکت جاذبه های گردشگری کشور

1,618
باغ موزه هنر ایرانی یکی از جاذبه های گردشگری تهران است که ماکت هایی از جاذبه های گردشگری ایران در آن قرار دارد. در این ویدیو با هم نگاهی به این ماکت ها که به مناسبت جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی به هنرمند های ایتالیایی سفارش داده شده بود، می اندازیم.
pixel