بقا در جنگل- ساخت ابزار(صندلی)

1,041
1,041 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

یك نجار با در دست گرفتن اره و یك شبه نجار نمی شود و سالها تمرین و كاروتجربه پشت آن وجود دارد وشماهم در لحظه گم شدن و بقا اگر شناخت و تمرین قبلی نداشته باشیدمرگتان حتمی است(نوشته های باقیمانده از گمشدگان در طبیعت را در این زمینه كه به وفور دراینترنت وجود دارد حتما بخوانید)بنابراین باید با ابزار و كار با ابزار آشناو كار آزموده شوید تا در سختی بتوانید از ابزارهاوتكنیك ها برای رفع نیازتان استفاده کنید