کاربرد سوارخ های بند اضافی موجود روی کفش های ورزشی

2,845

در کفش های ورزشی، سوراخی اضافی در بالای کفش قرار دارد که هر کسی کاربرد آن را نمی داند. بیشتر ما تا به حال به این موضوع فکر نکرده ایم و درباره اش کنجکاو نشدیم. اما این زائده چندان هم بدون کاربرد نیست و در برخی موارد، می تواند به کمک ما بیاید.

ویدئو گردی
ویدئو گردی 11.2 هزار دنبال کننده