آموزش علم داده - آمار توصیفی و تحلیل داده ها

266
علم داده 141 دنبال‌ کننده
در این ویدیو در خصوص آمار توصیفی (میانگین، میانه، مد، واریانس و ...) که در تحلیل داده ها در علم داده یا دیتا ساینس نقش اساسی و کلیدی دارند، بحث خواهیم کرد
علم داده 141 دنبال کننده
pixel