عالـــیه!^•^ازدسـتتون‌نـره~❤ғollow=ғollow❤

693

شـاید‌دیـدن‌یـک‌کـانال‌و‌دنـبال‌کـردنش‌بـتونه‌زندگـیت‌رو‌عـوض‌کـنه!گـاهی‌وقـتا‌با‌تمـاشای‌یـک‌ویـدیو‌حـس‌و‌حالـت‌خـیلی‌عوض مـیشه‌و‌تـصمیم‌های‌جـدیدی‌مـیگیری^^ایـن‌کانال‌از‌اون‌کانالاسـت‌که‌خیلـی‌کـمکت‌مـیکنه;)پـس‌از‌دستـش‌نـده‌مـدیر‌کانـال:ســـــارا**ғollow=ғollow❤

#Sa-W-ra. . !•¡•♡ 2.5 هزار دنبال کننده

~t m n x-

1 هفته پیش
مع هنو تو شُک ـم!:||♥کاش میشد میدیدی ری اکشنم رو!:||♥عیح هم عاپام ریدع بود هم سر درسآ بود برآ همون!:"))♥
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ جـررر((:❤عـزیـزم..مـوفق باشـی❤❤❤❤

~t m n x-

1 هفته پیش
مع خدم نبودم وقتی عم برگشتم دیه خبری عزت نبود!. .مگ میشه نفهمم؟!. .
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ عـه،کجا بـودی؟" - "

~t m n x-

1 هفته پیش
وااات؟!0_0سآرا خدتی؟!. .

~t m n x-

1 هفته پیش
لـآیک* - *♥
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ فهمـیدی لغـو داده بودم؟¿

No Name

1 هفته پیش
ساراااااا * ------- * ♥کجا بودی کاصافتتت ❤:'( .. دیه نـرو..
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ یـکولیییییییی❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤دلـم برااااات پـودر شددددددددددددددده❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel