گزارشی از روز سوم رویداد تراستک ۲۰۱۷

266

رویداد تراستک ۲۰۱۷ هم به پایان رسید. این رویداد یکی از بهترین رویدادهای مرتبط با فناوری های پرداخت در جهان است که هر سال در فرانسه برگزار می شود.

راه پرداخت
راه پرداخت 458 دنبال کننده