ما نسل اینستاگرامیم، اینستاگرام من خاری است در چشم

52,240

دنیا مدنی از حضورش در شبکه های اجتماعی می گوید و اینکه نسل این رسانه هاست. از ریحانه پارسا گفت و اینکه نه تاییدش می کند و نه تکذیب

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده