مجموعه مسکونی گلستان

31

مجموعه مسکونی گلستان واقع در پاسداران تهران یکی دیگر از پروژه های مهندس نوید امامی و همکارانش در دفتر معماری رازان است. در این پروژه با بازی روی نور و سایه و استفاده از نور با کیفیت در تمام بخش ها، به عناصر اصلی پروژه شکل داده شد. برای دیدن ویدئوهای بیشتر از پروژه های فاخر معماران ایرانی به سایت http://designtvir.com/ مراجعه نمائید.

designtvir
designtvir 0 دنبال کننده