26 تیرماه و ونوس با بررسی دقیقتر دین و زندگی کنکور96

374
374 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر سرکشیک زاده 26 تیر ماه میهمان بخش دوم برنامه ونوس شبکه یک سیما بود این برنامه به نوعی ادامه برنامه 20 تیر و تطبیق سوالات کنکور و تستهای پیش بینی دکتر سرکشیک زاده داشت