پست هوایی Amazone Prime Air

16
Amazone Prime Air ، موافقت سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا برای تحویل آزمایشی بسته های سفارشی مشتریان با استفاده از پهپاد را کسب کرد. Amazone​اعلام کرد از مجوز سازمان هواپیمایی فدرال-FAA برای آغاز تحویل آزمایشی سفارشهای مشتریان به صورت محدود اقدام خواهد نمود. لجستیک رباتیک و مشخصاً لجستیک بی سرنشین هوایی تحویل بنیادینی در تلفیق خدمت و تکنولوژی را به جهانیان عرضه می کند، ولیکن نیازمند توسعه و قانون گذاری مرتبط نیز خواهد بود. https://www.pahpad.com/u/167
pahpad_com 42 دنبال کننده
pixel