ساده کردن براکتی

829
در این ویدیو استاد خلیلی؛ یک راه حل پروازی و تکنیکی به شما آموزش می دهد که در این روش با کم ترین راه حل در کوتاه ترین زمان به پاسخ صحیح خواهید رسید
pixel