سندرم قلب شکسته چیست؟

711
یک عارضه قلبی است که برخی از افراد در اثر استرس زیاد، به آن مبتلا می شوند. افزایش سندرم قلب شکسته در نتیجه استرس است و ترس از ابتلا به کرونا باعث افزایش بیماری های اضطرابی می شود.
pixel