گزارش دکتر عاملی ار جلسه 119 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

71
71 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

جلسه 119 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز دوشنبه 27 خرداد 1398 به ریاست دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.