تولید نایلون شیرینگ | 09037563207 | خانوم خزایی

266
در این ویدیو مراحل ساخت نایلون شیرینک را مشاهده میکنیم. البته که بهترین قیمت را داریم اما مهم تر از آن بهترین کیفیت را داریم
pixel