تغییرات آزمون کارشناسی ارشد 98 و رویکرد صحیح اسکیس

234

رویکرد صحیح اسکیس ازنظر دکتر ایوب علی نیا و مهندس علی فروزانفر با توجه به تغییر زمان کنکورارشد 98 بهترین تصمیم در مواجهه با آزمون اسکیس 98 آیا اسکیس را تا بعد از آزمون تئوری رها کنیم؟ بهترین زمان برای شروع جدی اسکیس پیش بینی زمان برگزاری آزمون مرحله دوم

pardismemari
pardismemari 1 دنبال کننده