کلیسای نوتردام بعد از آتش

209
تبریز امروز: کلیسای نوتردام از میراث ثبت شده یونسکو براثر آتش اسیب دید، تصاویر مقایسه ای این کلیسا قبل و بعد از آتش سوزی دیده می شوند
تبریز امروز 217 دنبال کننده
pixel