مصاحبه با مهندس زاهدی از بنیانگذاران استارت آپ همبودگاه

258
ویداپس VIDAPS 17 دنبال‌ کننده
مصاحبه در استدیو ویداَپ مستقر در نمایشگاه اینوتکس سالن خلیج فارس 44B غرفه 45
ویداپس VIDAPS 17 دنبال کننده
pixel