مصاحبه با مهندس زاهدی از بنیانگذاران استارت آپ همبودگاه

258
مصاحبه در استدیو ویداَپ مستقر در نمایشگاه اینوتکس سالن خلیج فارس 44B غرفه 45
وید اَپ VIDAP 16 دنبال کننده
pixel