مدیر عامل کمپانی داینامین نوشیدنی های انرژی زا، در دفتر مرکزی خراسان مشهد

655
صحبت های آقای آقای عدالتیان مدیر عامل شرکت داینامین شرکت نوشیدنی های انرژی زا و سالم آلمان و تنها نماینده در ایران شرکت بازاریابان ایرانیان زمین #محمد_عابری #مصطفی_ازقندی #استاد_محمد_ازقندی #مهدی_اژدر #مهدی_شیخی 09305011016
Achaemeniansteam 31 دنبال کننده
pixel