مستند سیاره وحشی تر با دوبله فارسی - قسمت 1 (آتشفشان)

539

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** در این مستند به سه عامل طبیعت پرداخته میشه که باعث خسارت فراوان میشن در قسمت اول به بررسی آتشفشان های فعال و غیرفعال در نقاط مختلف دنیا پرداخته میشود و عامل فراوان آتشفشان رو بررسی مکنیم در قسمت دوم به زمین لرزره میپردازیم و در قسمت سوم به طوفان و گردباد ها