حمله یک ‎#سگ به اصطلاح خانگی به زن باردار

937
دیروز یک خانم باردار در ‎#اصفهان در خیابان مورد حمله یک ‎#سگ به اصطلاح خانگی قرار گرفته وجان فرزندش در خطر است. کسانی که بخاطر سگها تجمع کردید آیا جان سگها را از انسانها مهمتر میدانید که تجمع نمیکنید یا کلا شرف ندارید؟
فیلمدوانه 123 دنبال کننده
pixel