دکتر سامان موسوی - مشاور ، مجری و آموزش پروژه های سیستم منابع سازمانی (erp

6
مدرس، مشاور و مجری پروژه های سیستم منابع سازمانی (erp)، تلفن 09158041367، www.rayabarsam.ir
pixel