ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دانشگاه پیام نور

264
بسیاری از افراد که به دلیل شرایط شغلی امکان حضور در کلاس های درس را ندارند، تا سال ۹۸، ثبت نام بدون کنکور صرفا به وسیله طرح فراگیر پیام نور امکان پذیر بود؛ اما در سال ۹۹ به واسطه شیوع ویروس کرونا و شرایط خاص کشور، دانشگاه پیام نور علاوه بر طرح فراگیر، به صورت بدون کنکور نیز اقدام به پذیرش دانشجو کرد. مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و....... https://avije.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
avije_org 32 دنبال کننده
pixel