دادگاه متهمان پدیده شاندیز برگزار شد

1,119

هشدار قاضی منصوری رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد در پایان نخستین جلسه محاکمه متهمان شرکت پدیده بدهکاران شرکت پدیده در اسرع وقت نسبت به استرداد اموال و بدهی های خود به این شرکت اقدام کنند

اخبارمشهد
اخبارمشهد 4 دنبال کننده