زمان شاه بهتر بود یا زمان انقلاب ! تا اخر ببیند

474
شبهه مطرح میکنه که چرا انقلاب کردیم! میگه الانم مثل زمان شاهه ولی جوابش شنیدنیه

حکمت عظیمی

1 ماه پیش
چه معلوم راست باشه
تحقیق در مذهب سلام - چی چه معلوم راست باشه؟
pixel