بخت عادل باز شد! خواستگاری از فردوسی پور!

4,077

خواستگاری دختر از عادل فردوسی پور بعد از حذف از 90 ! برای خنده گذاشتم و این که چند لحظه لبخند بزنید

سعید کفایتی
سعید کفایتی 760 دنبال کننده