کنترل ربات با صدا

424
سلام به همه ی دوستان ! این ربات از آردینو استفاده می کند و با صدا کنترل می شود
pixel