موشن گرافیک "الحسین یجمعنا" - (ایده پروانه سرخ)

1,407

موشن گرافیک "الحسین یجمعنا" بمناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شد.