ویزای بازنشستگی پرتغال از زبان بازنشسته سوئدی

300
این بازنشسته سوئدی از مزایای مهاجرت به پرتغال از طریق ویزای دی 7 پرتغال یا ویزای تمکن مالی پرتغال سخن می گوید.
اریکه عدل 56 دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 12
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel