منظور از جواهر یا سنگ قیمتی در داخل موتور ساعت چیست ؟

540
نقاطی که پایه چرخها و محورهای ساعت پیرامون آنها دوران دارند JEWELS معرفی می شود. چرخ ها و محورهای اصلی ساعت داخل بوش هایی دوران دارند که به دلیل تحرک و چرخش بسیار باید از استقامت بالایی برخوردار باشند و از این رو در محل اتصال و نقطه اصلی اصطکاک از سنگهای یاقوت مصنوعی استفاده می کنند که هم طول عمر بیشتر داشته باشد و هم بدلیل صاف و صیقلی بودن اصطکاک کمتری ایجاد کند و همچنین آسیب پذیری چرخها و محورها در مقابل ضربه را کمتر می کند.تعداد این سنگها از 24,23,21,17 و در نهایت 27 عدد می رسد. فروشگاه اینترنتی و گالری
pixel