وبینار سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

605
این فیلم ضبط شده وبینار پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان مالیاتی است که در تاریخ 1400/07/01 با حضور 135 نفر برگزار شد. تمام مودیان باید تا اسفند 1400 در این سامانه ثبت نام کنند. مدرس: سید مصطفی هاشمی
pixel