گزارش عملکرد شرکت عمران در فاز ۱۱ شهر پردیس

236

گزارش عملکرد شرکت عمران از روند اجرای مراکز محلات پروژه ٣٣ هزار واحدی فاز ۱۱ شهر جدید پردیس(http://sobhepardis.ir)

pixel