موفقیت در مذاکرات تجارت بین المللی success in International Trade Negotiations

194
مترجم شفاهی 5 دنبال‌ کننده

نکات موفقیت در مذاکرات تجارت بین المللی Tips for success in International Trade Negotiations تلفن تماس جهت خدمات ترجمه شفاهی و همزمان انگلیسی فارسی +9194231954 During your travel to Tehran for business purpose, please contact us if you need an English-Persian interpreter. info.persianinterpreter@gmail.com +989199065914

قسم
%94
کارگردان: محسن تنابنده مدت زمان: یک ساعت و 24 دقیقه
قسم
pixel