بررسی مقدماتی Razer Blade 15 OLED and 240hz LED

257

نگاهی به لپتاپ جدید ریزر بلید با نمایشگر اولد.

وینفون
وینفون 855 دنبال کننده