گزارش روز - نظرات مردمی در خصوص برنامه های ماه رمضان شبکه سه

43

گزارش روز مجله ای تصویری است که هر روز ظهر از شبکه سه سیما پخش می شود. این برنامه همان گونه که از نامش برمی آید، میان اجتماع می رود و از مسائل روز از جمله نمایشگاه ها، همایش ها و گردهمایی های مختلف گزارش تهیه می کند.

آفرینش
آفرینش 4.1 هزار دنبال کننده