طراحی بروشور کتابخانه با ورد

11,360
کتابخانه خوب 26 دنبال‌ کننده

نهاد کتابخانه های عمومی کشور دوره آموزشی «نوشتن حرفه‌ای برای کتابدار عمومی» را در سطح ملی به صورت مجازی برگزار کرده است. بیش از شش هزار کتابدار از سراسر کشور در این دوره شرکت کرده اند. این فایل ویدیویی، که به عنوان بخش تکمیلی درس پنجم (طراحی بروشور) ارائه شده است، شیوه های پیاده سازی بروشور را در نرم افزار ورد معرفی می کند.

pixel