سیاست های ساماندهی بازار اجاره مسکن

108
در این برنامه، آمار رسمی از بازار اجاره مسکن منعکس می شود و سیاست های دولت به منظور تنظیم و ساماندهی بازار اجاره مسکن مطرح و سیاست های بهینه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مسخره باز
%66
کارگردان: همایون غنی زاده مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
مسخره باز
pixel