ماهی آنچوی اروپایی: Engraulis encrasicolus

42
ماهی آنچوی اروپایی (Engraulis encrasicolus)، از موتوماهیانی است که در بعضی منابع از آب‌های جنوبی ایران گزارش شده اما کمی بعید به نظر می‌رسد. این ماهی زندگی گله‌ای دارد و حداکثر به 20 سانتیمتر می‌رسد. عمر این ماهی 5 سال است. غذای آنچوی اروپایی پلانکتون‌ها هستند. دارای ارزش صید تجاری است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Engraulis-encrasicolus.html
pixel