گفت وگوی بیژن زنگنه، وزیر نفت با خبرگزاری CNBC آمریکا

505

گفت وگوی بیژن زنگنه، وزیر نفت با خبرگزاری CNBC آمریکا / بیشتر کشورهای عضو اوپک به دستورالعمل رئیس جمهور آمریکا پایبند نیستند