هدایت نقدینگی به سمت تولید، موانع و نیازها

67

برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع هدایت نقدینگی به سمت تولید، موانع و نیازها ، با حضور : دکتر حبیب الله انصاری (دبیر کل و رییس ستاد برنامه ریزی انجمن صنایع لوازم خانگی)